3x
18. - 20.03.2022
1x CAC & 2x CACIB

Informacije

RVT TEST NO LONGER REQUIRED!

 1. Mandotary hand disinfetion remains
 2. The decree no longer restricts the presence of visitors at sporting events to fixed stands, no longer limits the number of visitors and does not prescribe a minimum distance between visitors
 3. The organization of mass sports and recreational events is again allowed
 4. All restricitions on entry into the Republic of Slovenia due to the COVID-19 epidemic have been lifted
 5. All restrictions on the implementation of catering activities have been removed

If you need more information please contact us

 

 • 7:00 - 8:00 Dovod psov / Entry / Ingresso dei cani
 • 9.15 Otvoritev razstave / Opening ceremony / Cerimonia di apertura
 • 9:30 - 13:00 Ocenjevanje psov/ Judging / Valutazione dei cani
 • 13:00 - 14:00 Junior handling / Sobota, Sabato, Saturday 19.03.2022 & Nedelja, Domenica, Sunday 20.03.2022
 • 14:00 - 17:00 Defile prvakov / Best in Show / Grandi premi d'onore
 • V nedeljo / Sunday / Domenica 20.03.2022 / ZMAGOVALEC ZMAGOVALCEV SPRING KARST WINNER RAZSTAV BIS IN BIS JUNIOR IN REZ.BIS IN REZ. BIS J. / BIS & BIS J. SUPREME OF SPRING KARST WINNER SHOWS & RES.BIS & RES.BIS J.

CAC KRAS,

CACIB MIREN-KOSTANJEVICA, CACIB ŠEMPETER

 

Roki za plačilo za posamezno razstavo
Payment deadline for single show
Pagamento per singola esposizione

Zadnji rok za prijave // Closing date for entries 11.03.2022

Zadnji rok za plačila // Closing date payment // Ultima data per pagamento 11.03.2022

  CAC KRAS CACIB ŠEMPETER-VRTOJBA, CACIB Miren-Kostanjevica   Od 07.03 do 11.03.2022 / From 07.03. To 11.03.2022
  en dan
one day
en dan
one day
en dan
one day
Za prvega psa / First dog / l'scrizione del primo cane 40€ 50€ 60€
Za naslednjega psa / Additional dog / Ogni seguente cane 35€ 45€ 55€

Mladiči, najmlajši, veterani / Minor puppy, Puppy, Veteran /
Cuccioli (4-6), Juniores (6-9), Veterani

25€ 35€ 40€
Pari, vzrejne skupine / Couple & Braces / Coppia & Gruppo d'all. 15€ 15€ 15€
Otrok in pes / Junior Handling 15€ 15€ 15€
Kraški ovčar / Karst Shepherd GRATIS GRATIS GRATIS

 

Informacije za plačilo/ Payments / Pagamento:

 • IBAN: SI56 0224 1001 9898 964
 • BIC: LJBASI2X 
 • Naslov banke / Bank Address / Indirizzo bancario: Nova Ljubljanska banka , Bevkov trg 3, 5000 Nova Gorica
 • Naslov prejemnika / Address of beneficiary / Indirizzo del beneficiario: ŠKK Vrtojba, Vitovlje 37, 5261 Šempas, Slovenija
 • Namen / Refference: Spring karst winner 2022

NA DAN RAZSTAVE PLAČILO NE BO MOŽNO / PAYMENT IS NOT POSSIBLE ON THE DAY OF THE SHOW / NON SARÀ POSSIBILE IL PAGAMENTO AL GIORNO DELLA MOSTRA

 

Plačilo za vse 2x CACIB + 1x CAC razstave skupaj
Entry Fee for all 2x CACIB + 1x CAC show
Pagamento per tutte le 2x CACIB + 1x CAC esposizioni

Zadnji rok za prijave // Closing date for entries 11.03.2022

Zadnji rok za plačila // Closing date payment // Ultima data per pagamento 11.03.2022

  DO/UNTIL 07.03.2022 / 24:00 H od 07.03. do 11.03.2022 / from 07.03. to 11.03.2022
  3 dni
3 days
3 dni
3 days
Za prvega psa / First dog / l'scrizione del primo cane 120€ 150€
Za naslednjega psa / Additional dog / Ogni seguente cane 105€ 145€

Mladiči, najmlajši, veterani / Minor puppy, Puppy, Veteran /
Cuccioli (4-6), Juniores (6-9), Veterani

85€ 100€
Pari, vzrejne skupine / Couple & Braces / Coppia & Gruppo d'all. 15€ 15€
Otrok in pes / Junior Handling 15€ 15€
Kraški ovčar / Karst Shepherd GRATIS GRATIS

 

Informacije za plačilo/ Payments / Pagamento:

 • IBAN: SI56 0224 1001 9898 964
 • BIC: LJBASI2X 
 • Naslov banke / Bank Address / Indirizzo bancario: Nova Ljubljanska banka , Bevkov trg 3, 5000 Nova Gorica
 • Naslov prejemnika / Address of beneficiary / Indirizzo del beneficiario: ŠKK Vrtojba, Vitovlje 37, 5261 Šempas, Slovenija
 • Namen / Refference: Spring karst winner 2022

Vračilo / Refund / Rimborso


Odjava že registriranega psa je možna do 12.03.2022. Organizator bo povrnil 95% vstopnine za psa ; razstavljavec pa se lahko odloči tudi za 100% plačilo za eno od prihodnjih razstav psov istega organizatorja.
Organizator si pridržuje pravico, da dogodek preloži ali prekliče SAMO V PRIMERU NEPREDVIDENIH DRŽAVNIH ODLOKOV ZARADI PANDEMIJE COVID.
Vstopnino za psa, ki jo plačajo razstavljavci, se povrnejo po odbitku stroškov, nastalih pri organizaciji dogodka. Vsak razstavljavec mora poslati E-POŠTO na: info@dogshow-vrtojba.si  s podrobnimi podatki o bančnem računu (koda Swift/IBAN) in osebnimi podatki: ime prijavljenih psov in imetnik računa, najkasneje 6 mesecev po datumu odpovedane razstave psov. Potem bodo vse pravice do povračila nične.

Unregistration of an already registered dog is possible until 12.03.2022. The organizer will reimburse  95%   of the entry fee; alternatively, the exhibitor can also choose to use 100% of the payment for one of the future dog shows by the same organizer.
The organizer reserves the right to postpone or cancel the event  ONLY IN CASE OF CONTINGENCY STATE DECREES DUE TO COVID PANDEMIC.
Registration fees paid by exhibitors will be refunded, following deduction of the costs sustained for organizing the event.Each exhibitor has to send EMAIL TO : info@dogshow-vrtojba.si  with detailed bank account data (Swift code/IBAN) and personal data: name of the dogs entered and the account holder, no later than 6 months after the date of the cancelled dog show. Afterwards, all the rights of reimbursement will be void.


La disiscrizione di un cane già registrato è possibile fino al 12.03.2022. L'organizzatore rimborserà il 95% della quota di iscrizione; in alternativa, l'espositore può anche scegliere di utilizzare il 100% del pagamento per una delle future esposizioni canine dello stesso organizzatore.
L'organizzatore si riserva il diritto di posticipare o annullare l'evento SOLO IN CASO DI DECRETI DI STATO DI CONTINGENZA DOVUTI A PANDEMIA COVID.
Le quote di iscrizione versate dagli espositori verranno rimborsate, previa detrazione delle spese sostenute per l'organizzazione dell'evento. Ogni espositore dovrà inviare EMAIL A: info@dogshow-vrtojba.si  con le coordinate bancarie dettagliate (Codice Swift/IBAN) e i dati anagrafici: nome dei cani iscritti e dell'intestatario del conto, entro e non oltre 6 mesi dalla data della mostra canina annullata. Successivamente decade ogni diritto al rimborso.

 

 

Petek, Venerdi, Friday 18.03.2022
Sobota, Sabato, Saturday 19.03.2022
Nedelja, Domenica,  Sunday 20.03.2022

 • 7:00 - 8:00 Dovod psov / Entry / Ingresso dei cani
 • 9.15 Otvoritev razstave / Opening ceremony / Cerimonia di apertura
 • 9:30 - 13:00 Ocenjevanje psov/ Judging / Valutazione dei cani
 • 13:30 - 14:00 Junior handling / Sobota, Sabato, Saturday 19.03.2022 & Nedelja, Domenica,  Sunday 20.03.2022
 • 15:00 - 17:00 Defile prvakov / Best in Show / Grandi premi d'onore
 • V nedeljo / Sunday / Domenica 20.03.2022 / ZMAGOVALEC ZMAGOVALCEV SPRING KARST WINNER RAZSTAV BIS  IN BIS JUNIOR  IN REZ.BIS IN REZ. BIS J. / BIS & BIS J. SUPREME OF SPRING KARST WINNER SHOWS & RES.BIS & RES.BIS J.

Prijavnina za pasmo kraški ovčar je brezplačna; vendar v kolikor se lastnik razstave ne udeleži oz. psa ne odjavi pravočasno, je dolžan poravnati celotno prijavnino za svojega prijavljenega psa.

Obvestilo za vse, ki boste prišli na razstavo s kamperji !

Parkiranje s kamperji bo v okolici prireditvenega prostora mogoče samo v času razstavljanja glede na urnik prijavljenih psov.

Parkirnega prostora ni mogoče v naprej rezervirati .

Zaradi ukrepov v času COVID -19 je kampiranje dovoljeno samo  v kampih in prostorih namenjenim za parkiranje kamperjev.

 

Povezave do kampov v okolici :

https://parklijak.com/sl/

https://www.kamp-david.si/sl

http://www.vinasaksida.com/en/

https://www.kogoj.si/si/bed-and-breakfast

https://winetasting.lepavida.wine/

Area Camper Capriva del Friuli, Via degli Alpini, 34070 Capriva del Friuli GO, Italija

 

Notice to everyone who comes to the show with campers!

Parking with campers will be possible in the vicinity of the event space only during the exhibition according to the schedule of registered dogs.

Parking spaces cannot be reserved in advance.

Due to measures during COVID -19, camping is only allowed in campsites and spaces intended for camper parking.

 

Links to campsites in the vicinity:

https://parklijak.com/sl/

https://www.kamp-david.si/sl

http://www.vinasaksida.com/en/

https://www.kogoj.si/si/bed-and-breakfast

https://winetasting.lepavida.wine/

Area Camper Capriva del Friuli, Via degli Alpini, 34070 Capriva del Friuli GO, Italija


Avviso a tutti coloro che vengono alla esposizione con  i campeggiatori !

Il parcheggio con camper sarà possibile in prossimità dello spazio degli eventi solo durante la mostra secondo il programma dei cani registrati.

I posti  non possono essere prenotati in anticipo.

A causa delle misure durante COVID -19, il campeggio è consentito solo nei campeggi e negli spazi destinati al parcheggio camper.

 

Collegamenti a campeggi nelle vicinanze:

https://parklijak.com/sl/

https://www.kamp-david.si/sl

http://www.vinasaksida.com/en/

https://www.kogoj.si/si/bed-and-breakfast

https://winetasting.lepavida.wine/

Area Camper Capriva del Friuli, Via degli Alpini, 34070 Capriva del Friuli GO, Italija

 

 

 

CAC

CACIB I.

CACIB II.

 

Kras

Miren-Kostanjevica

Šempeter-Vrtojba

 

18.3.2022

19.3.2022

20.3.2022

FCI Group I.

     

Australian Shepherd, Australian Cattle Dog &Kelpie

Elena CHUIEVA - UA

Denis KUZELJ - SI

Oliver SIMON - HR

Border Collie, Bearded Collie , Collie Rough &Smooth, Shetland Sheepdog, Old English Sheepdog, Welsh Corgi Pembroke& Cardigan,

Denis KUZELJ - SI

Nadjia TIMMERMANS KADENKO - NL

Oliver SIMON - HR

Deutscher Schaeferhund,Berger Blanc Suisse, Briard, Groenendal, Malinois,Laekenois,Tervueren,ČeškoslovenSki Vlčak, Rest of Group

Nadjia TIMMERMANS KADENKO - NL

Elena CHUIEVA - UA

Angel GARACH DOMECH - ES

FCI Group II.

     

Zwergschnauzer, Schnauzer, Riesenschnauzer, Zwergpinscher, Affenpinscher

Nadjia TIMMERMANS KADENKO - NL

Angel GARACH DOMECH - ES

Elena CHUIEVA - UA

Deutscher Boxer, Rottweiler, Dobermann

Angel GARACH DOMECH - ES

Elena CHUIEVA - UA

Nadjia TIMMERMANS KADENKO - NL

Bulldog , Shar Pei, Bulastiff, Mastiff, Dogue de Bordeaux, Deutsche Dogge , Mastino Napoletano, Fila Brasileiro, Cane Corso , Tosa, Dogo Argentino

Maša ŠIROKA - SI

Elena CHUIEVA - UA

Tina PEIXOTO - PT

Newfoundland, Landser, Leonberger,St.Bernardshund, Berner Sennenhund, Grosser Schweizer Sennenhund,Kraški ovčar, Kavkazskaia Ovtcharka , Rest of Group

Maša ŠIROKA - SI

Nadjia TIMMERMANS KADENKO - NL

Elena CHUIEVA - UA

FCI Group III.

     

American Staffordshire T ., Bull Terrier standard & miniature , Staffordshire Bull Terrier

Luis PEIXOTO - PT

Angel GARACH DOMECH - ES

Melita GROŠELJ - SI

Airedal T., Fox Terrier , Jack Russell T.,Parson Russell T., Scottish T., West Highland White T., Yorkshire Terrier and Rest of Group

Luis PEIXOTO - PT

Melita GROŠELJ - SI

Suzana SIMON - HR

FCI Group IV.

     

Daschund ( All )

Suzana SIMON - HR

Tina PEIXOTO - PT

Alberto CUCCILLATO - IT

FCI Group V.

     

Alaskan Malamute, Siberian Husky, Samoiedskaia Sabaka , American Akita , Akita , Chow Chow , Shiba, Basenji, Deutscher Spitz – all sizes, Rest of Group

Angel GARACH DOMECH - ES

Marta BANDUR - SI

Nadjia TIMMERMANS KADENKO - NL

FCI Group VI.

     

Rhodesian Ridgeback, Dalmatinac, Beagle, Basset Hound and Rest of Group

Tina PEIXOTO - PT

Oliver SIMON - HR

Alberto CUCCILLATO - IT

FCI Group VII.

     

Irish Red Setter& Red&White Setter, English Setter, English Pointer, Bracco Italiano, Weimaraner, Epagneul Breton, Deutscher Kurzhar and Rest of Group

Oliver SIMON - HR

Alberto CUCCILLATO - IT

Tina PEIXOTO - PT

FCI Group VIII.

     

English Cocker Spaniel, American Cocker Spaniel, Clumber Spaniel, Irish Water Spaniel, Sussex Spaniel, English & Welsh Springer Spaniel, Field Spaniel

Tina PEIXOTO - PT

Oliver SIMON - HR

Luis PEIXOTO - PT

Labrador Retriever , Golden Retriever ,Flat Coated Retriever, Nova Scotia Duck Tollin Retrieve, Lagoto Romagnolo, Rest of Group

Oliver SIMON - HR

Alberto CUCCILLATO - IT

Luis PEIXOTO - PT

FCI Group IX.

     

Cavalier King Charles Spaniel & King Charles Spaniel, Maltese, Bichon Havanais, Bichon Frise, Bolognese, Coton de Tulear, Papillon & Phalene

Suzana SIMON - HR

Denis KUZELJ - SI

Melita GROŠELJ - SI

Caniche grand, moyen, nain and toy

Denis KUZELJ - SI

Melita GROŠELJ - SI

Suzana SIMON - HR

Bouledogue Francais, Pug, Boston Terrier

Alberto CUCCILLATO - IT

Suzana SIMON - HR

Tina PEIXOTO - PT

Chihuahua, Chinese Crested Dog, Chin, Sih Tzu, Lhasa Apso, Tibetan Terrier, Tibetan Spaniel, Pekingese, Griffon Belge, Griffon Bruxelois, Petit Brabancon and Rest of Group

Elena CHUIEVA - UA

Suzana SIMON - HR

Denis KUZELJ - SI

FCI Group X.

     

Whippet, Greyhound, Irish Wolfhound, Afghan Hound, Barzaia, Saluki, Sloughi, Azawakh, Piccolo Levriero Italiano, Rest of Group

Alberto CUCCILLATO - IT

Tina PEIXOTO - PT

Angel GARACH DOMECH – ES

FCI non recognised breeds

     
 

Oliver SIMON - HR

Tina PEIXOTO - PT

Denis KUZELJ - SI

Junior Handling

 

Suzana SIMON - HR

Elena CHUIEVA - UA

BEST IN SHOW PROGRAM - JUDGES

 

CAC

CACIB I.

CACIB II.

 

Kras

Miren-Kostanjevica

Šempeter-Vrtojba

 

18.3.2022

19.3.2022

20.3.2022

Bis Minor Puppy

Nadjia TIMMERMANS KADENKO - NL

Elena CHUIEVA - UA

Denis KUZELJ - SI

Bis Puppy

Oliver SIMON - HR

Alberto CUCCILLATO - IT

Suzana SIMON - HR

Bis Brace

Luis PEIXOTO - PT

Melita GROŠELJ - SI

Oliver SIMON - HR

Bis Veteran

Maša ŠIROKA - SI

Oliver SIMON - HR

Luis PEIXOTO - PT

Bis Breeding group

Oliver SIMON - HR Tina PEIXOTO - PT Denis KUZELJ - SI

 

     

Best of FCI Group 1

Elena CHUIEVA - UA

Denis KUZELJ - SI

Oliver SIMON - HR

Best of FCI Group 2

Maša ŠIROKA - SI

Nadjia TIMMERMANS KADENKO - NL

Elena CHUIEVA - UA

Best of FCI Group 3

Luis PEIXOTO - PT

Melita GROŠELJ - SI

Suzana SIMON - HR

Best of FCI Group 4

Suzana SIMON - HR

Tina PEIXOTO - PT

Alberto CUCCILLATO - IT

Best of FCI Group 5

Angel GARACH DOMECH - ES

Marta BANDUR - SI

Nadjia TIMMERMANS KADENKO - NL

Best of FCI Group 6

Tina PEIXOTO - PT

Angel GARACH DOMECH - ES

Alberto CUCCILLATO - IT

Best of FCI Group 7

Oliver SIMON - HR

Alberto CUCCILLATO - IT

Tina PEIXOTO - PT

Best of FCI Group 8

Tina PEIXOTO - PT

Oliver SIMON - HR

Luis PEIXOTO - PT

Best of FCI Group 9

Suzana SIMON - HR

Denis KUZELJ - SI

Melita GROŠELJ - SI

Best of FCI Group 10

Alberto CUCCILLATO - IT

Tina PEIXOTO - PT

Angel GARACH DOMECH – ES

Junior Best in Show

Alberto CUCCILLATO - IT

Elena CHUIEVA - UA

Suzana SIMON - HR

BEST IN SHOW

Tina PEIXOTO - PT

Oliver SIMON - HR

Angel GARACH DOMECH - ES

»Spring karst« Junior Supreme BIS

   

Alberto CUCCILLATO - IT

»Spring karst« Supreme BIS     Štefan Šinko - SI

Za prijavo stojnic uporabite spodnji dokument.

 

Kraj : Opatje selo

Koordinate / Coordinate:

Longitude: 13.5826328

Latitude: 45.8513054

 

Google Maps >>

Obvestilo za vse, ki boste prišli na razstavo s kamperji !

Parkiranje s kamperji bo v okolici prireditvenega prostora mogoče samo v času razstavljanja glede na urnik prijavljenih psov.

Parkirnega prostora ni mogoče v naprej rezervirati .

Zaradi ukrepov v času COVID -19 je kampiranje dovoljeno samo  v kampih in prostorih namenjenim za parkiranje kamperjev.

 

Povezave do kampov v okolici :

https://parklijak.com/sl/

https://www.kamp-david.si/sl

http://www.vinasaksida.com/en/

https://www.kogoj.si/si/bed-and-breakfast

https://winetasting.lepavida.wine/

Area Camper Capriva del Friuli, Via degli Alpini, 34070 Capriva del Friuli GO, Italija

 

Notice to everyone who comes to the show with campers!

Parking with campers will be possible in the vicinity of the event space only during the exhibition according to the schedule of registered dogs.

Parking spaces cannot be reserved in advance.

Due to measures during COVID -19, camping is only allowed in campsites and spaces intended for camper parking.

 

Links to campsites in the vicinity:

https://parklijak.com/sl/

https://www.kamp-david.si/sl

http://www.vinasaksida.com/en/

https://www.kogoj.si/si/bed-and-breakfast

https://winetasting.lepavida.wine/

Area Camper Capriva del Friuli, Via degli Alpini, 34070 Capriva del Friuli GO, Italija


Avviso a tutti coloro che vengono alla esposizione con  i campeggiatori !

Il parcheggio con camper sarà possibile in prossimità dello spazio degli eventi solo durante la mostra secondo il programma dei cani registrati.

I posti  non possono essere prenotati in anticipo.

A causa delle misure durante COVID -19, il campeggio è consentito solo nei campeggi e negli spazi destinati al parcheggio camper.

 

Collegamenti a campeggi nelle vicinanze:

https://parklijak.com/sl/

https://www.kamp-david.si/sl

http://www.vinasaksida.com/en/

https://www.kogoj.si/si/bed-and-breakfast

https://winetasting.lepavida.wine/

Area Camper Capriva del Friuli, Via degli Alpini, 34070 Capriva del Friuli GO, Italija

 

 

SLO

Sklep KSV 8/11-2016 (popravljen s sklepom UO KZS 3/18-2016): Na razstavah je prepovedano razstavljanje kupiranih psov vseh pasem skotenih po 1.1.2015, razen za pse samo s kupiranimi repi ob predložitvi veterinarskega potrdila. Razstavljavec je dolžan veterinarsko potrdilo predložiti ob prijavi na razstavo in sodniku fizično v razstavnem krogu.

ENG

It is forbidden to show DOCKED and CROPED dogs born after 1.1.2015 on Shows in Slovenia, except dogs with tails croped for medical reasons. When this exception is being used, a veterinary confirmation must be attached to the entry as well as presented to the Judge in the ring on the Show itself!

ITA

Decisione KSV 8 / 11-2016 (riveduta con decisione del CC KZS 3 / 18-2016): Le esposizioni vietano l'esposizione dei cani con orecchie e code tagliate di tutte le razze nati dopo l' 1. gennaio 2015, ad eccezione dei cani solo con la coda tagliata presentando il certificato veterinario. L'espositore è tenuto a presentare il certificato veterinario al momento della registrazione alla mostra e al giudice fisicamente nel corso della esposizione.

In the Republic of Slovenia there are certain rules, which foreigners who wish to sell on events, have to abide by.

 

A: The process:

 

1.The client sends us a Business Registration Certificate. For example, the printout from the register like AJPES and FURS.

 

2. We write them an application for a tax number (for entrepreneurs form DR3, for companies DR4). We send the application to their mail adress and they return the signed version.

 

3. We physically bring the application to FURS.

 

4. FURS gives out a tax number. 5. When we have the tax number, we send the client a license for e davki (a web application for tax managing)

 

6. They sign the license and return it to our mail address.

 

7. On the grounds of the license, FURS authorizes us.

 

8. We sumbit an application for obtaining a VAT identification number.

 

9. A mandatory appendix is a confirmation from the organizer, that the client will sell on an event in Slovenia.

 

10. FURS gives out a VAT number.

 

B: selling on the event

 

1. Before the client comes into the country, we buy them a book of paper-linked bills.

 

2. We confirm it on e davki.

 

3. On e davki we get a special digital signature.

 

4. When the client comes to the event, every seller gets a copy of paper-linked bills. We explain the

process of issuing - on every bill they have to add 22% of slovenian VAT.

 

5. One copy of the bill stays in the book of paper-linked bills. When the event is over, we collect those and we take them to FURS through the web application.

 

6. We make a VAT billing and tell them the amount for payment and the date, until which it has to be paid.

 

7. When VAT is paid, we apply for termination of the VAT number.

 

8. The tax number stays, in case the client sells in Slovenia again in the future.

 

All of this can be arranged in the accounting firm NAVIM, although I cannot give the exact cost estimate.yet. In any case, we will try our best to offer you an affordable price. 

 

Contact Mojka Budihna, tax advisor mojka@navim.si

Nastanitve

Sledi novostim:

Sponsor

Hotel Perla