3x
18. - 20.03.2022
1x CAC & 2x CACIB

Parking plan


Obvestilo za vse, ki boste prišli na razstavo s kamperji !

Parkiranje s kamperji bo v okolici prireditvenega prostora mogoče samo v času razstavljanja glede na urnik prijavljenih psov.

Parkirnega prostora ni mogoče v naprej rezervirati .

Zaradi ukrepov v času COVID -19 je kampiranje dovoljeno samo  v kampih in prostorih namenjenim za parkiranje kamperjev.

 

Povezave do kampov v okolici :

https://parklijak.com/sl/

https://www.kamp-david.si/sl

http://www.vinasaksida.com/en/

https://www.kogoj.si/si/bed-and-breakfast

https://winetasting.lepavida.wine/

Area Camper Capriva del Friuli, Via degli Alpini, 34070 Capriva del Friuli GO, Italija

 

Notice to everyone who comes to the show with campers!

Parking with campers will be possible in the vicinity of the event space only during the exhibition according to the schedule of registered dogs.

Parking spaces cannot be reserved in advance.

Due to measures during COVID -19, camping is only allowed in campsites and spaces intended for camper parking.

 

Links to campsites in the vicinity:

https://parklijak.com/sl/

https://www.kamp-david.si/sl

http://www.vinasaksida.com/en/

https://www.kogoj.si/si/bed-and-breakfast

https://winetasting.lepavida.wine/

Area Camper Capriva del Friuli, Via degli Alpini, 34070 Capriva del Friuli GO, Italija


Avviso a tutti coloro che vengono alla esposizione con  i campeggiatori !

Il parcheggio con camper sarà possibile in prossimità dello spazio degli eventi solo durante la mostra secondo il programma dei cani registrati.

I posti  non possono essere prenotati in anticipo.

A causa delle misure durante COVID -19, il campeggio è consentito solo nei campeggi e negli spazi destinati al parcheggio camper.

 

Collegamenti a campeggi nelle vicinanze:

https://parklijak.com/sl/

https://www.kamp-david.si/sl

http://www.vinasaksida.com/en/

https://www.kogoj.si/si/bed-and-breakfast

https://winetasting.lepavida.wine/

Area Camper Capriva del Friuli, Via degli Alpini, 34070 Capriva del Friuli GO, Italija

 

 

Priponke: 
AttachmentSize
plan_cac_cacib_2022.pdf250.21 KB
ground_plan_2022.pdf342.6 KB
Pozicija: 
4

Accommodation

Follow us:

Sponsor

Hotel Perla