3x
18. - 20.03.2022
1x CAC & 2x CACIB

Application Form

PRIJAVA BREZ PLAČILA JE NEVELJAVNA
REGISTRATION WITHOUT PAYMENT IS INVALID
LA REGISTRAZIONE SENZA PAGAMENTO NON E' VALIDA

 
1 1 /5 2 2 /5 3 3 /5 4 4 /5 5 5 /5 6 Complete
Page 1 of 6

Izberite razstave / Choose events

1 /5

OBVESTILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV


Razstavljalec soglaša, da organizator obdeluje in uporablja zbrane osebne podatke za namene v zvezi z razstavami in da te podatke, ter slikovni material o razstavi javno objavi.

 

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE

 
The exibitor agrees that the show organizer processes and uses the collected personal data for  the dog shows puposes and allows publishing of these data as well as of the show.
 
 
 

Accommodation

Follow us: