4x
7. - 10.10.2021
1x CAC & 3x CACIB
ePrijava

Informacije


Spoštovane razstavljalke in razstavljalci,

brez pogoja PCT ne bo mogoče vstopiti na razstavni prostor. Vhod na razstavo bo nadzoroval varnostni sistem.

Stanje PCT : prebolevnik - cepljen – testiran

 1. negativen test PCT pod pogojem, da od odvzema brisa ni minilo več kot 72 ur, ali negativen hiter test na antigen, če ni minilo več kot 48 ur od odvzema brisa, ali
 2. digitalno potrdilo EU COVID v digitalni ali papirni obliki in s kodo QR (EU DCC), ali
 3. digitalno potrdilo COVID tretje države v digitalni ali papirnati obliki in s kodo QR, ki mora vsebovati enake podatke kot EU DCC in ga v angleščini izdati pristojni zdravstveni organ tretje države (DCC tretje države državo), oz
 4. potrdilo o cepljenju proti COVID-19, oz
 5. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, starejše od 10 dni, razen če zdravnik določi drugače, vendar ne starejše od šestih mesecev, ali
 6. zdravniško spričevalo, ki potrjuje, da je oseba ozdravela od COVID-19 in da je od začetka simptomov minilo manj kot šest mesecev.
Covid-19 pravila

Osvojite naziv ' VELEŠAMPION SLOVENIJA ' V ENEM WEEKENDU

»Velešampion Slovenije – Grand CH-SLO«: https://www.kinoloska.si/prvastva-slovenije

Lahko postane pes ki ima že osvojen naziv Ch SLO in ki je osvojil:

 • 4 kandidatura CAC SLO v razredu prvakov
 • Vsaj 3 kandidature morajo biti osvojene na mednarodni razstavi
 • Vsaj 1 kandidatura CAC SLO mora biti osvojena skupaj z BOB na mednarodni razstavi
 • Vsaj tri kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih

Uveljavljajo se kandidature CAC, osvojene po potrditvi CH SLO ali Razstavni CH SLO


 

Opozorilo / attention / avvertimento

 
Organizator razstave opozarja vse udeležence, da se držijo navodil o preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 : razkuževanje rok, higiena kašlja in socialna razdalja 1,5 m, obvezna uporaba zaščitne maske v zaprtih prostorih navodila in priporočila NIJZ  za Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2:  https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

The organizer of the exhibition reminds all participants to follow the instructions on prevention of SARS-CoV-2 virus infection: hand disinfection, cough hygiene and social distance of 1.5 m, mandatory use of a protective mask indoors

L'organizzatore della mostra ricorda a tutti i partecipanti di seguire le istruzioni sulla prevenzione dell'infezione da virus SARS-CoV-2: disinfezione delle mani, igiene della tosse e distanza sociale di 1,5 m, uso obbligatorio di una maschera protettiva all'interno

CAC MIREN,

CACIB MIREN KOSTANJEVICA, CACIB ŠEMPETER ,CACIB VRTOJBA 

Roki za plačilo za posamezno razstavo
Payment deadline for single show
Pagamento per singola esposizione

Zadnji rok za prijave // Closing date for entries 19.09.2021

  CAC Miren CACIB ŠEMPETER, VRTOJBA, CACIB Miren Kostanjevica  po 19.09.2021 / after 19.09.2021
  en dan
one day
en dan
one day
en dan
one day
Za prvega psa / First dog / l'scrizione del primo cane 40€ 50€ 60€
Za naslednjega psa / Additional dog / Ogni seguente cane 35€ 45€ 55€

Mladiči, najmlajši, veterani / Minor puppy, Puppy, Veteran /
Cuccioli (4-6), Juniores (6-9), Veterani

25€ 35€ 40€
Pari, vzrejne skupine / Couple & Braces / Coppia & Gruppo d'all. 15€ 15€ 15€
Otrok in pes / Junior Handling 15€ 15€ 15€
Kraški ovčar / Karst Shepherd GRATIS GRATIS GRATIS

 

Informacije za plačilo/ Payments / Pagamento:

 • IBAN: SI56 0224 1001 9898 964
 • BIC: LJBASI2X 
 • Naslov banke / Bank Address / Indirizzo bancario: Nova Ljubljanska banka , Bevkov trg 3, 5000 Nova Gorica
 • Naslov prejemnika / Address of beneficiary / Indirizzo del beneficiario: ŠKK Vrtojba, Vitovlje 37, 5261 Šempas, Slovenija
 • Namen / Refference: ALPE ADRIA WINNER 2021

NA DAN RAZSTAVE PLAČILO NE BO MOŽNO / PAYMENT IS NOT POSSIBLE ON THE DAY OF THE SHOW / NON SARÀ POSSIBILE IL PAGAMENTO AL GIORNO DELLA MOSTRA

 

Plačilo za vse 3x CACIB + 1x CAC razstave skupaj
Entry Fee for all 3x CACIB + 1x CAC show
Pagamento per tutte le 3x CACIB + 1x CAC esposizioni

Zadnji rok za prijave // Closing date for entries 19.09.2021

  DO/UNTIL 19.09.2021 / 24:00 H PO 19.09.2021/ AFTER 19.09.2021
  4 dni
4 days
4 dni
4 days
Za prvega psa / First dog / l'scrizione del primo cane 170€ 210€
Za naslednjega psa / Additional dog / Ogni seguente cane 130€ 180€

Mladiči, najmlajši, veterani / Minor puppy, Puppy, Veteran /
Cuccioli (4-6), Juniores (6-9), Veterani

100€ 140€
Pari, vzrejne skupine / Couple & Braces / Coppia & Gruppo d'all. 15€ 15€
Otrok in pes / Junior Handling 15€ 15€
Kraški ovčar / Karst Shepherd GRATIS GRATIS

 

Informacije za plačilo/ Payments / Pagamento:

 • IBAN: SI56 0224 1001 9898 964
 • BIC: LJBASI2X 
 • Naslov banke / Bank Address / Indirizzo bancario: Nova Ljubljanska banka , Bevkov trg 3, 5000 Nova Gorica
 • Naslov prejemnika / Address of beneficiary / Indirizzo del beneficiario: ŠKK Vrtojba, Vitovlje 37, 5261 Šempas, Slovenija
 • Namen / Refference: ALPE ADRIA WINNER 2021

Vračilo / Refund / Rimborso


Odjava že registriranega psa je možna do 1. oktobra 2021. Organizator bo povrnil 95% vstopnine za psa ; razstavljavec pa se lahko odloči tudi za 100% plačilo za eno od prihodnjih razstav psov istega organizatorja.
Organizator si pridržuje pravico, da dogodek preloži ali prekliče SAMO V PRIMERU NEPREDVIDENIH DRŽAVNIH ODLOKOV ZARADI PANDEMIJE COVID.
Vstopnino za psa, ki jo plačajo razstavljavci, se povrnejo po odbitku stroškov, nastalih pri organizaciji dogodka. Vsak razstavljavec mora poslati E-POŠTO na: info@dogshow-vrtojba.si  s podrobnimi podatki o bančnem računu (koda Swift/IBAN) in osebnimi podatki: ime prijavljenih psov in imetnik računa, najkasneje 6 mesecev po datumu odpovedane razstave psov. Potem bodo vse pravice do povračila nične.

Unregistration of an already registered dog is possible until 1. of October 2021. The organizer will reimburse  95%   of the entry fee; alternatively, the exhibitor can also choose to use 100% of the payment for one of the future dog shows by the same organizer.
The organizer reserves the right to postpone or cancel the event  ONLY IN CASE OF CONTINGENCY STATE DECREES DUE TO COVID PANDEMIC.
Registration fees paid by exhibitors will be refunded, following deduction of the costs sustained for organizing the event.Each exhibitor has to send EMAIL TO : info@dogshow-vrtojba.si  with detailed bank account data (Swift code/IBAN) and personal data: name of the dogs entered and the account holder, no later than 6 months after the date of the cancelled dog show. Afterwards, all the rights of reimbursement will be void.


La disiscrizione di un cane già registrato è possibile fino al 1. Ottobre 2021. L'organizzatore rimborserà il 95% della quota di iscrizione; in alternativa, l'espositore può anche scegliere di utilizzare il 100% del pagamento per una delle future esposizioni canine dello stesso organizzatore.
L'organizzatore si riserva il diritto di posticipare o annullare l'evento SOLO IN CASO DI DECRETI DI STATO DI CONTINGENZA DOVUTI A PANDEMIA COVID.
Le quote di iscrizione versate dagli espositori verranno rimborsate, previa detrazione delle spese sostenute per l'organizzazione dell'evento. Ogni espositore dovrà inviare EMAIL A: info@dogshow-vrtojba.si  con le coordinate bancarie dettagliate (Codice Swift/IBAN) e i dati anagrafici: nome dei cani iscritti e dell'intestatario del conto, entro e non oltre 6 mesi dalla data della mostra canina annullata. Successivamente decade ogni diritto al rimborso.

 

 

Četrtek, Giovedi, Thursday 07.10.2021
Petek, Venerdi, Friday 08.10.2021
Sobota, Sabato, Saturday 09.10.2021
Nedelja, Domenica,  Sunday 10.10.2021

 • 7:00 - 8:00 Dovod psov / Entry / Ingresso dei cani

 • 9:00 - 13:00 Ocenjevanje psov/ Judging / Valutazione dei cani

 • 13:00 - 14:00 Junior handling

 • 14:00 - 17:00 Defile prvakov / Best in Show / Grandi premi d'onore

Prijavnina za pasmo kraški ovčar je brezplačna; vendar v kolikor se lastnik razstave ne udeleži oz. psa ne odjavi pravočasno, je dolžan poravnati celotno prijavnino za svojega prijavljenega psa.

Obvestilo za vse, ki boste prišli na razstavo s kamperji !

Parkiranje s kamperji bo v okolici prireditvenega prostora mogoče samo v času razstavljanja glede na urnik prijavljenih psov.

Parkirnega prostora ni mogoče v naprej rezervirati .

Zaradi ukrepov v času COVID -19 je kampiranje dovoljeno samo  v kampih in prostorih namenjenim za parkiranje kamperjev.

 

Povezave do kampov v okolici :

https://parklijak.com/sl/

https://www.kamp-david.si/sl

http://www.vinasaksida.com/en/

https://www.kogoj.si/si/bed-and-breakfast

https://winetasting.lepavida.wine/

Area Camper Capriva del Friuli, Via degli Alpini, 34070 Capriva del Friuli GO, Italija

 

Notice to everyone who comes to the show with campers!

Parking with campers will be possible in the vicinity of the event space only during the exhibition according to the schedule of registered dogs.

Parking spaces cannot be reserved in advance.

Due to measures during COVID -19, camping is only allowed in campsites and spaces intended for camper parking.

 

Links to campsites in the vicinity:

https://parklijak.com/sl/

https://www.kamp-david.si/sl

http://www.vinasaksida.com/en/

https://www.kogoj.si/si/bed-and-breakfast

https://winetasting.lepavida.wine/

Area Camper Capriva del Friuli, Via degli Alpini, 34070 Capriva del Friuli GO, Italija


Avviso a tutti coloro che vengono alla esposizione con  i campeggiatori !

Il parcheggio con camper sarà possibile in prossimità dello spazio degli eventi solo durante la mostra secondo il programma dei cani registrati.

I posti  non possono essere prenotati in anticipo.

A causa delle misure durante COVID -19, il campeggio è consentito solo nei campeggi e negli spazi destinati al parcheggio camper.

 

Collegamenti a campeggi nelle vicinanze:

https://parklijak.com/sl/

https://www.kamp-david.si/sl

http://www.vinasaksida.com/en/

https://www.kogoj.si/si/bed-and-breakfast

https://winetasting.lepavida.wine/

Area Camper Capriva del Friuli, Via degli Alpini, 34070 Capriva del Friuli GO, Italija

 

 

  CAC MIREN CACIB MIREN CACIB ŠEMPETER CACIB VRTOJBA
  7.10.2021 8.10.2021 9.10.2021 10.10.2021
FCI Group I.
Australian Shepherd, Australian Cattle Dog &Kelpie Boris Baič (SLO) Jadranka Mijatović (CRO) Robert Kotlar (HUN) Beata Petkevich (LAT)
Border Collie, Bearded Collie,Collie Rough &Smooth, Shetland Sheepdog, Old English Sheepdog, Welsh Corgi Pembroke & Cardigan, Deutscher Schaeferhund,Berger Blanc Suisse and Rest of Group 1 Jadranka Mijatović (CRO) Sean Delmar (IRL) Beata Petkevich (LAT) Robert Kotlar (HUN)
FCI Group II.
Zwergpinscher, Affenpinscher, Pinscher, Zwergschnauzer, Schnauzer,Riesenschnauzer Jelena Mušikič (MNT) Boris Baič (SLO) Giulio Bezzecchi (ITA) Beata Petkevich (LAT)
Bulldog, Shar Pei, Bulastiff, Mastiff, Cane Corso, Dogue de Bordeaux, Mastino Napoletano, Fila Brasileiro, Tosa, Broholmer Antonino La Barbera (ITA) Boris Baič (SLO) Giulio Bezzecchi (ITA) Sean Delmar (IRL)
Deutscher Boxer, Rottweiler, Dobermann Antonino La Barbera (ITA) Giulio Bezzecchi (ITA) Boris Baič (SLO) Beata Petkevich (LAT)
Deutsche Dogge, Dogo Argentino, Newfoundland, Leonberger, Howavart, Chien de Montagne des Pyrenees, St.Bernardshund, Berner Sennenhund, Grosser Schweizer Sennenhund, Kraški ovčar, Kavkazskaia Ovtcharka and Rest of Group Beata Petkevich (LAT) Giulio Bezzecchi (ITA) Boris Baič (SLO) Antonino La Barbera (ITA)
FCI Group III.
Yorkshire Terrier, Australian Silky Terrier Jelena Mušikič (MNT) Sean Delmar (IRL) Cathy Delmar (IRL) Jadranka Mijatović (CRO)
American Staffordshire T., Bull Terrier standard & miniature, Staffordshire Bull Terrier Boris Baič (SLO) Željko Gajić (SLO) Jelena Mušikič (MNT) Sean Delmar (IRL)
Airedal T., Fox Terrier , Jack Russell T., Parson Russell T., Scottish T., West Highland White T., Yorkshire Terrier and Rest of Group Antonino La Barbera (ITA) Željko Gajić (SLO) Jelena Mušikič (MNT) Boris Baič (SLO)
FCI Group IV.
Daschund ( All ) Giulio Bezzecchi (ITA) Jadranka Mijatović (CRO) Željko Gajić (SLO) Antonino La Barbera (ITA)
FCI Group V.
Alaskan Malamute,Siberian Husky, Samoiedskaia Sabaka Chow Chow Sean Delmar (IRL) Jadranka Mijatović (CRO) Beata Petkevich (LAT) Antonino La Barbera (ITA)
Am. Akita, Akita, Basenji, Shiba Sean Delmar (IRL) Beata Petkevich (LAT) Jadranka Mijatović, CRO Jelena Mušikič (MNT)
Deutscher Spitz ( All ) and Rest of Group Jelena Mušikič (MNT) Boris Baič (SLO) Cathy Delmar (IRL) Sean Delmar (IRL)
FCI Group VI.
Beagle, Dalmatinac Sean Delmar (IRL) Antonino La Barbera (ITA) Cathy Delmar (IRL) Giulio Bezzecchi (ITA)
Rhodesian Ridgeback, Basset Hound , Rest of Group Sean Delmar (IRL) Antonino La Barbera (ITA) Giulio Bezzecchi (ITA) Boris Baič (SLO)
FCI Group VII.
Irish Red Setter& Red&White Setter, English Setter, English Pointer, Bracco Italiano, Weimaraner, Epagneul Breton, Deutscher Kurzhar and Rest of Group Robert Kotlar(HUN) Antonino La Barbera (ITA) Sean Delmar (IRL) Giulio Bezzecchi (ITA)
FCI Group VIII.
English Cocker Spaniel, American Cocker Spaniel, Clumber Spaniel, Lagoto Romagnolo, Spanish Water Dog, Portuguese Water Dog Beata Petkevich (LAT) Jadranka Mijatović (CRO) Jelena Mušikič (MNT) Giulio Bezzecchi (ITA)
Labrador Retriever, Golden Retriever, Flat Coated Retriever, Nova Scotia Duck Tollin Retriever, Rest of Group Giulio Bezzecchi (ITA) Beata Petkevich (LAT) Sean Delmar, (IRL) Jelena Mušikič (MNT)
FCI Group IX.
Cavalier King Charles Spaniel & King Charles Spaniel, Maltese, Bichon Havanais, Bichon Frise, Bolognese, Coton de Tulear, Papillon & Phalene Željko Gajić (SLO) Robert Kotlar (HUN) Antonino La Barbera (ITA) Cathy Delmar (IRL)
Caniche grand, moyen, nain and toy Cathy Delmar (IRL) Robert Kotlar (HUN) Jadranka Mijatović (CRO) Željko Gajić (SLO)
Bouledogue Francais, Pug, Boston Terrier, Rest of Group Željko Gajić (SLO) Jelena Mušikič (MNT) Robert Kotlar (HUN) Cathy Delmar (IRL)
Chihuahua, Chinese Crested Dog, Chin (SLO)h Tzu, Lhasa Apso, Tibetan Terrier, Tibetan Spaniel, Pekingese, Griffon Belge, Griffon Bruxelois, Petit Brabancon, and Rest of Group Cathy Delmar (IRL) Jelena Mušikič (MNT) Robert Kotlar (HUN) Željko Gajić (SLO)
FCI Group X.
Whippet, Greyhound, Irish Wolfhound, Afghan Hound, Barzaia, Saluki, Sloughi, Azawakh, Piccolo Levriero Italiano, Rest of Group Robert Kotlar (HUN) Cathy Delmar (IRL) Željko Gajić (SLO) Jadranka Mijatović (CRO)
KLUB 5 – Special National CAC dog Show , Saturday 12.30 – 14.30
Alaskan Malamute, Siberian Husky, Samoiedskaia Sabaka, Chow Chow   Cathy Delmar (IRL)
American Akita, Akita, Basenji, Shiba   Antonino La Barbera (ITA)
Deutscher Spitz ( All ) and Rest of Group   Jadranka Mijatović (CRO)
  CAC MIREN CACIB MIREN CACIB ŠEMPETER CACIB VRTOJBA
1. Robert Kotlar (HUN) 77 78 89 74
2. Željko Gajić (SLO) 64 68 77 80
3. Jelena Mušikić (MNT) 68 72 90 79
4. Boris Baić (SLO) 53 85 71 56
5. Sean Delmar (IRL) 89 86 90 81
6. Giullio Bezzechi (ITA) 76 71 89 78
7. Beata Petkevica (LAT) 76 75 92 86
8. Jadranka Mijatović (CRO) 74 80 52 75
9. Cathy Delmar (IRL) 78 82 58 70
10. Antonino La Barbera (ITA) 73 77 59 79

Za prijavo stojnic uporabite spodnji dokument.

 

Kraj : Opatje selo

Koordinate / Coordinate:

Longitude: 13.5826328

Latitude: 45.8513054

 

Google Maps >>

Obvestilo za vse, ki boste prišli na razstavo s kamperji !

Parkiranje s kamperji bo v okolici prireditvenega prostora mogoče samo v času razstavljanja glede na urnik prijavljenih psov.

Parkirnega prostora ni mogoče v naprej rezervirati .

Zaradi ukrepov v času COVID -19 je kampiranje dovoljeno samo  v kampih in prostorih namenjenim za parkiranje kamperjev.

 

Povezave do kampov v okolici :

https://parklijak.com/sl/

https://www.kamp-david.si/sl

http://www.vinasaksida.com/en/

https://www.kogoj.si/si/bed-and-breakfast

https://winetasting.lepavida.wine/

Area Camper Capriva del Friuli, Via degli Alpini, 34070 Capriva del Friuli GO, Italija

 

Notice to everyone who comes to the show with campers!

Parking with campers will be possible in the vicinity of the event space only during the exhibition according to the schedule of registered dogs.

Parking spaces cannot be reserved in advance.

Due to measures during COVID -19, camping is only allowed in campsites and spaces intended for camper parking.

 

Links to campsites in the vicinity:

https://parklijak.com/sl/

https://www.kamp-david.si/sl

http://www.vinasaksida.com/en/

https://www.kogoj.si/si/bed-and-breakfast

https://winetasting.lepavida.wine/

Area Camper Capriva del Friuli, Via degli Alpini, 34070 Capriva del Friuli GO, Italija


Avviso a tutti coloro che vengono alla esposizione con  i campeggiatori !

Il parcheggio con camper sarà possibile in prossimità dello spazio degli eventi solo durante la mostra secondo il programma dei cani registrati.

I posti  non possono essere prenotati in anticipo.

A causa delle misure durante COVID -19, il campeggio è consentito solo nei campeggi e negli spazi destinati al parcheggio camper.

 

Collegamenti a campeggi nelle vicinanze:

https://parklijak.com/sl/

https://www.kamp-david.si/sl

http://www.vinasaksida.com/en/

https://www.kogoj.si/si/bed-and-breakfast

https://winetasting.lepavida.wine/

Area Camper Capriva del Friuli, Via degli Alpini, 34070 Capriva del Friuli GO, Italija

 

 

SLO

Sklep KSV 8/11-2016 (popravljen s sklepom UO KZS 3/18-2016): Na razstavah je prepovedano razstavljanje kupiranih psov vseh pasem skotenih po 1.1.2015, razen za pse samo s kupiranimi repi ob predložitvi veterinarskega potrdila. Razstavljavec je dolžan veterinarsko potrdilo predložiti ob prijavi na razstavo in sodniku fizično v razstavnem krogu.

ENG

It is forbidden to show DOCKED and CROPED dogs born after 1.1.2015 on Shows in Slovenia, except dogs with tails croped for medical reasons. When this exception is being used, a veterinary confirmation must be attached to the entry as well as presented to the Judge in the ring on the Show itself!

ITA

Decisione KSV 8 / 11-2016 (riveduta con decisione del CC KZS 3 / 18-2016): Le esposizioni vietano l'esposizione dei cani con orecchie e code tagliate di tutte le razze nati dopo l' 1. gennaio 2015, ad eccezione dei cani solo con la coda tagliata presentando il certificato veterinario. L'espositore è tenuto a presentare il certificato veterinario al momento della registrazione alla mostra e al giudice fisicamente nel corso della esposizione.

In the Republic of Slovenia there are certain rules, which foreigners who wish to sell on events, have to abide by.

 

A: The process:

 

1.The client sends us a Business Registration Certificate. For example, the printout from the register like AJPES and FURS.

 

2. We write them an application for a tax number (for entrepreneurs form DR3, for companies DR4). We send the application to their mail adress and they return the signed version.

 

3. We physically bring the application to FURS.

 

4. FURS gives out a tax number. 5. When we have the tax number, we send the client a license for e davki (a web application for tax managing)

 

6. They sign the license and return it to our mail address.

 

7. On the grounds of the license, FURS authorizes us.

 

8. We sumbit an application for obtaining a VAT identification number.

 

9. A mandatory appendix is a confirmation from the organizer, that the client will sell on an event in Slovenia.

 

10. FURS gives out a VAT number.

 

B: selling on the event

 

1. Before the client comes into the country, we buy them a book of paper-linked bills.

 

2. We confirm it on e davki.

 

3. On e davki we get a special digital signature.

 

4. When the client comes to the event, every seller gets a copy of paper-linked bills. We explain the

process of issuing - on every bill they have to add 22% of slovenian VAT.

 

5. One copy of the bill stays in the book of paper-linked bills. When the event is over, we collect those and we take them to FURS through the web application.

 

6. We make a VAT billing and tell them the amount for payment and the date, until which it has to be paid.

 

7. When VAT is paid, we apply for termination of the VAT number.

 

8. The tax number stays, in case the client sells in Slovenia again in the future.

 

All of this can be arranged in the accounting firm NAVIM, although I cannot give the exact cost estimate.yet. In any case, we will try our best to offer you an affordable price. 

 

Contact Mojka Budihna, tax advisor mojka@navim.si

Specialna CAC razstava za vse pasme FCI 1, Vrtojba, 9.10. s pričetkom ob 14h (po dopoldanski CACIB razstavi)
Speciality CAC Show for all FCI 1 breeds, Vrtojba, 9.10. with start at 14h (after morning CACIB show)

Link:  www.sloklub1.com

 

Specialna CAC razstava FCI 5 s podelitvijo naziva Klubski prvak 9. 10. 2021
Prijave zbiraj prek njihove spletne strani http://slovenski-polarni.net in priložene prijavnice.

 

CAC Specialty Show for FCI 5 for Club Winner title 9. 10. 2021
You can register on their homepage http://slovenski-polarni.net or fill out the attached form.

Nastanitve

Hotel Perla

Hotel Lipa

Hotel Sabotin

Hotel Sabotin